Komentáře k akcím

Minikemp pro mladší žactvo

5.12.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Minikemp pro mladší žactvo

V pátek 1. 12. 2017 se odehrál poslední minikemp pro mladší žactvo v tomto roce.

16 statečných se nejprve věnovalo průpravným hrám, koordinaci, štafetovým hrám a nechyběly ani závody na gymballech.

Když měli sportovci první část kempu za sebou, následovala část házenkářská a jak už je dobrým zvykem, věnovali jsme se především herním činnostem jednotlivce.

Minikemp proběhl jako vždy ve velmi příjemné atmosféře, kterou navodila snaha a energie mladých házenkářů a házenkářek. Všem zúčastněným děkujeme za příjemný závěr pestrého roku. Přejeme klidné a veselé svátky a ve stejném duchu se těšíme v následujícím roce 🙂

 

 

Více zde ...

házenkářské naděje chlapců

4.12.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Pátek 1. 12. 2017 v podvečer se v bystřické hale sešlo osm vybraných hochů, aby si odtrénovali v rámci výběrového kempu Házenkářských nadějí.

Po úvodním rozcvičení, koordinaci a práci s míčem jsme sehráli utkání proti družstvu starších dorostenců Velké Bystřice.

V utkání jsme sledovali, jak jsou kluci schopni rychle se přizpůsobit potřebám hry vedle hráčů, se kterými běžně nehrají a někteří z nich si zahráli i na postech, na kterých se běžně neobjevují.

Na hráčích je patrná únava po náročné sezóně, kdy většina z nich hraje za dva týmy, ale zároveň také chuť na sobě pracovat a ukázat se co nejlépe.

Více zde ...

házenkářské naděje dívek

2.12.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Ve středu 29. 11. 2017 se v hale na „Čajkárně“ sešla skupina děvčat nominovaných do širšího výběru Házenkářských nadějí dívek narozených v ročníku 2003.

Holky se v dvouhodinovém tréninku věnovaly zlepšování herních činností jednotlivce, pilovaly střelecké postavení, spolupráci mezi posty a velká část tréninku byla věnována herní přípravě. Děvčata si v ní vyzkoušela i posty, na kterých běžně nehrají, čímž ukazují svou schopnost přizpůsobit se potřebám týmu a hry samotné.

Hráčky k tréninku přistoupily zodpovědně a my doufáme, že se stejným nábojem přistoupí i poslednímu tréninku tohoto výběru, který čeká v průběhu prosince.

 

Více zde ...

Neuvěřitelný výsledek charitativní akce „Házená pomáhá“

28.11.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Charitativní den „Házená pomáhá“

V sobotu 25.11.2017 se ve Velké Bystřici konal další ročník charitativní akce „Házená pomáhá“.

Tento neopakovatelný házenkářský den vznikl díky vynikající spolupráci DHK Zora Olomouc a Házená Velká Bystřice, při čemž holky ze Zory, pod taktovkou Lucky Fabíkové, zajistily obsahovou stránku celé akce a kluci z Bystřice, vedeni skvělými nápady Nikoly Jansové a Kláry Sovové, jim zdárně sekundovali a podíleli se na celkové organizaci.

Celodenní akce byla rozdělena do několika částí tak, abychom pokryli všechny mládežnické kategorie a nezapomněli jsme ani na dospělé.

Dopoledne se děti vyřádily na tzv. házenkářské pouti, kde procházely házenkářskými i neházenkářskými disciplínami a jejich výkony byly ohodnoceny pouťovými penízky, za které si potom nakupovaly ve sponzorsky bohatě vybaveném stánku, takže nikdo nepřišel zkrátka.

Po házenkářské pouti následovala obědová pauza vyplněná zápasem mladších dorostenců Házená Velké Bystřice proti hostům z Nového Jíčína.

Po pauze přišla na řadu otevřená tréninková jednotka pro mladší a starší žactvo, pod vedením interligových házenkářek DHK Zora Olomouc, které se dětem více jak dvě hodiny intenzivně věnovaly a snažily se jim předat co nejvíce ze svých zkušeností a dovedností, což mělo u dětí, jichž se sešlo opravdu hodně, velmi pozitivní odezvu.

Po tomto tréninku čekal na všechny přítomné exhibiční zápas mužů Házená Velká Bystřice proti ženám DHK Zora Olomouc, jehož hlavním cílem bylo pobavit diváky, kteří přišli v hojném počtu. Cíl byl splněn a to nejen díky krásným házenkářským kouskům z obou stran. Viděli jsme i spoustu exhibičních a netradičních prvků, k čemuž se nechala zlákat i dvojice rozhodčích Jirky Kubise a Kristýny Vítkové. Utkání předcházela veřejná výzva děvčat z DHK Zora Olomouc adresována hochům z Velké Bystřice, ve které byly holky přesvědčeny o tom, že se dokážou ubránit a nedostanou od kluků více jak dvacet gólů. Diváci si mohli zápas zatraktivnit sázkami na své favority a pak s napětím čekat, jak to dopadne.

Po zápase přišla na řadu chvilka pro trenéry, kteří se pod vedením interligové házenkářky a zároveň sportovního psychologa Martiny Salčákové zúčastnili semináře na téma psychologické a teambuildingové aktivity pro všechny věkové kategorie, a jednu z těchto aktivit si mohli nejen trenéři, ale i rodiče a všichni další příznivci házené vyzkoušet v následném večerním programu, kterým byla společenská hra „Casino“.

Všechny aktivity se těšily hojné účasti a celý den se tak odvíjel ve velmi příjemné a veselé atmosféře, za což patří obrovské díky nejen všem zúčastněným, ale také sponzorům celé akce, bez kterých by se to v žádném případě neobešlo. Akci svými sponzorskými dary podpořili například: Velkoobchod potravin a dalšího zboží Makro, Lionsport s.r.o., České dráhy, Wůstenrot, Nutrend, Koyo, firma Vape, Geis, Honeywell, Česká podnikatelská pojišťovna, Český svaz házené a velké díky za velkou podporu celé akce patří Olomouckému krajskému svazu házené.

Veškerý výtěžek z tréninkových jednotek, občerstvení a doprovodného programu putoval na HEMATO – ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Fakultní nemocnice v Olomouci.

 

A nyní asi to nejdůležitější – letos se vybralo nejvíce za všechny ročníky a to neuvěřitelných 43.700 Kč!!!

Peníze byly bezprostředně po akci předány zástupci interligových házenkářek – Klárou Sovovou – a mužů Házená Velká Bystřice – Petrem Wolfem do rukou staniční sestry dětské hemato-onkologie Olomouc Evy Hůlkové.

 

 

Dovolte nám, abychom za celý realizační a organizační tým  RHC DHK Zora Olomouc a RHC Házená Velká Bystřice srdečně poděkovaly všem organizátorům, lektorům, aktérům, účastníkům i divákům za úspěšnou a velmi příjemnou akci, a zároveň Vám všem popřály všechno nejlepší do nového roku 2018.

Děkujeme.

Michaela Kaczmarczyková,Lucie Fabíková , Klára Sovová a Nikola Jansová

Více zde ...

Minikemp pro mladší a starší žactvo

9.11.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Minikemp pro mladší a starší žactvo

V úterý 7.11. 2017se na hale DHK Zora Olomouc odehrál další minikemp, který byl tentokrát otevřený pro kategorii mladšího a staršího žactva.

Skupina šestnácti odhodlaných hráčů a hráček se nejprve zapotila s atletickým trenérem, který se věnoval rychlosti a výbušnosti, nechyběly závodivé hry a důkladná atletická průprava. Po prvním náročném bloku a potřebné pauze se mladí házenkáři a házenkářky vrhli na druhou část, ve které jsme je také nešetřili. Od úpolových her jsme přešli na přihrávková cvičení a pokračovali jsme na střelecká cvičení zaměřená na správný náběh a postavení celého těla.

Všichni zúčastnění si zaslouží velikou pochvalu za předvedené výkony a morální nasazení. Doufáme, že když ne všemi tak alespoň z velkou většinou se setkáme při další příležitosti.

Více zde ...

tréninková jednotka v Hranicích

27.10.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Prázdninové páteční dopoledne jsme strávili se staršími žáky Cementu Hranice. Skupina 16 hráčů se sešla ve sportovní hale, kde jsme se snažili upevňovat a zdokonalovat naučené házenkářské dovednosti. Na začátku jsme si mnoha způsoby pohrávali s míčem, vyzkoušeli si různé druhy přihrávek, užili jsme si úpolových her a velkou část tréninkové jednotky jsme s věnovali obrannému postavení. Závěr dvouhodinového bloku patřil nácviku spolupráce s pivotem a útočným činnostem spojek. Kluci a jedno statečné děvče si zaslouží velkou pochvalu za nasazení a velmi příjemnou spolupráci.

Více zde ...

házenkářské naděje chlapců 2002

26.10.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Přestože ve škole si užívají prázdninových chvil, házenkářské naděje chlapců narozených v ročníku 2002 trávily volný čas opět na hřišti. Osm vybraných borců nejprve splnilo několik výkonnostních testů, ve kterých dosahovali velmi dobrých výsledků a ve zbylém čase se věnovali herním činnostem jednotlivce. Kluci se do všeho opřeli s velkým nasazením a chutí ukázat, co v nich je. V dalším listopadovém kempu se budeme věnovat řešení herních situací a dalším házenkářským dovednostem, na což se již teď velmi těšíme.

Více zde ...

minikemp pro mladší žactvo

26.10.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Na konci října přišel opět čas pro otevřenou tréninkovou jednotku v kategorii mladšího žactva a tentokrát jsme netradičně zvolili prázdninový termín a na tréninku jsme přivítali 25 malých házenkářek a házenkářů, z nichž byly pouze dvě nové tváře, ostatní už byli naši „staří“ známí, kteří s námi tréninky absolvují pravidelně, takže jsme bez velkých okolků mohli jít přímo na věc.

První část byla již tradičně věnovaná všeobecné pohybové průpravě, tentokráte bylo vše – od rozběhání, přes rozcvičku až po vlastní cvičení a průpravné hry – s míčem. V úvodu se děti zahřály několika honičkami, potom se dynamicky protáhly a následovala část na „zvýšení tepovky“ – krátký intenzivní úsek věnovaný rychlosti – zejména reakční rychlosti. Poté jsme se docela dlouho věnovali „hrátkám s míčem“ – děti se učily ovládat míč různými částmi těla, cvičily se v koordinační cvičeních s míčem aby byly schopny správně souběžně zapojily horní i dolní končetiny, aby si to pak vše vyzkoušely v průpravných hrách.

Druhá – házenkářská část tréninku byla věnovaná především odhodové technice  a technice střelby, ale nesmělo samozřejmě chybět ani neustále se opakující procvičování individuálních schopností – zejména uvolnění hráče s míčem i bez míče a uvolnění po L-úniku, zapojen byl i nácvik rychlého útoku.

Celé dopoledne se odvíjelo ve velmi příjemném duchu, a i když obzvláště v závěru byla na dětech znát únava, statečně se praly až do konce tréninku.

Více zde ...

Sraz házenkářských nadějí dívek 25. 10. 2017

25.10.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Sraz házenkářských nadějí dívek 25. 10. 2017

Středeční odpoledne patřilo dalšímu srazu dívčích házenkářských nadějí narozených v roce 2003.  Začátek dvouhodinového bloku patřil rozcvičení, úpolovým hrám a správné technice odhodu. Následoval nácvik herních činností jednotlivce, ve kterých jsme se snažili vylepšovat naučené a posouvat se zase o kousek dál. Zapojena byla i spolupráce s pivotem a střelba z postů. Společně s výběrem dívek se tréninku zúčastnily starší žačky DHK Zora Olomouc a všechny hráčky se do všeho pořádně obuly a trénink měl spád a příjemnou atmosféru. Na další spolupráci se těšíme v listopadu, kde budeme opět navazovat na již zvládnuté dovednosti.

Více zde ...

Otevřená tréninková jednotka – středa mladší žactvo

11.10.2017
/ /
kategorie: Aktuality
/
Comments Closed

Otevřená tréninková jednotka

Ve středu 11. 10. 2017 proběhla první otevřená tréninková jednotka pro mladší žactvo. Zázemí nám poskytla hala Dopravních staveb na Roosveltově ulici.

Hráči a hráčky z Olomouckého kraje se věnovali manipulaci s míčem, průpravným hrám, pokračovali zlepšováním obranného postavení a vyzkoušeli si několik střeleckých cvičení. Trenérky se účastníkům snažily individuálně věnovat, kladly důraz na správné provedení všech cvičení a zlepšování naučených dovedností..

Tréninkové jednotky se zúčastnilo 20 házenkářů a házenkářek. Své zastoupení tu měly kluby DHK Zora Olomouc, Kostelec na Hané a Horka nad Moravou.

Tréninková jednotka zaměřená na zdokonalování herních činností jednotlivce rozhodně splnila svůj účel a my se těšíme na další spolupráci.

Více zde ...
1. stránka z celkem 1012345...10...Poslední »
Copyright © 2015-2017 Regionální házenkářské centrum Házená Velká Bystřice & DHK Zora Olomouc | administrace | webdesign: it-balon.cz